Wie zijn wij

Wij, Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, zijn een internationale Congregatie van vrouwelijke religieuzen, waarvan het Generaal Bestuur zijn woonplaats heeft in Dernbach Duitsland. Door publieke geloften zijn wij gebonden aan God en aan elkaar.

Moge de goede God de Congregatie en ieder lid afzonderlijk, haar ondernemingen en belangen, altijd leiden volgens zijn heilige wil en welbehagen.

Katharina Kasper