Wat doen wij

Evenals bij onze Stichteres is onze aandacht ook nu nog gericht op het lenigen van de noden van deze tijd. Als apostolische Congregatie werken we met en voor de armen, de kinderen, de zieken, de bejaarden en allen die staan aan de rand van de samenleving. Wij benutten onze persoonlijke en gemeenschappelijke talenten en mogelijkheden voor de zending van de kerk in de wereld. We komen op voor de rechten en waardigheden van ieder mens en zetten ons in voor de ordening van de schepping en de vrede in de wereld.

Wij werken, ook nu we ouder zijn, nog steeds vrijwillig:

Leert alles goed te doen, want u bent immers in het huis en de dienst van de Heer ons deze genade altijd schenken inde hele Congregatie.

Katharina Kasper