Van waaruit leven wij

Wij leven vanuit het evangelie van Jezus Christus en vanuit de Geest die in ons leeft, die ons inspireert in eenvoud te leven, te dienen en te handelen zoals Katharina Kasper het deed.

Deze dienstbaarheid in het kleine en onaanzienlijke, komt voort uit onze Spiritualiteit; Luisteren naar de Geest en het moedig beantwoorden aan Gods Wil. Wij proberen Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid onder ons gestalte te geven door:

  • te leven volgens de geloften van armoede, godgewijde maagdelijkheid en gehoorzaamheid (Geloften)
  • te leven vanuit onze intentieverklaring

Laten wij voor en met elkaar bidden en altijd in de vreze des Heren leven en laten wij nooit ons einddoel vergeten.

Katharina Kasper