Stichting Katharina Kasper menslievende Zorg

Onze Stichting is een non - profit zorgorganisatie ontstaan vanuit de Congregatie. Wij verlenen hulp in de geïndiceerde en niet geïndiceerde zorg en stellen ons als doel, elke zorgvrager te helpen. Stichting Katharina Kasper richt zich op de volgende doelgroepen: Ouderen, kinderen en jeugdigen, mensen met een psychiatrische problematiek, mensen met een beperking, en mensen met sociaal-maatschappelijke problemen.


Wij bieden o.a:

  • verpleging, thuiszorg , begeleiding en ondersteuning
  • dagopvang/inloop/ maaltijdvoorzieningen
  • verpleegkundig en/ of matschappelijk spreekuur.


Zie eigen website http://www.katharina-kasper.nl