Ons symbool

Toen het de zusters in Nederland werd toegestaan het kloosterkleed of civiele kleding te dragen, kregen wij een kruisje, dat door een van onze zusters zelf ontworpen was.

Naast dat nationale teken volgde later i.v.m. de groei van onze internationaliteit voor alle Arme Dienstmaagden van Jezus Christus ook een internationaal symbool. Dit teken verzinnebeeld onze levensboom geworteld in het kruis, van waaruit Christus ons heeft verlost. Het kruis slaat op Maria Katharina, onze Stichteres, die uit de kracht van het kruis de gemeenschap stichtte en zich door Christus liefde gedragen wist. De bladeren vertegenwoordigen de verschillende landen waarin de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus leven en werken om Gods Rijk te verkondigen. Alleen verbonden met het kruis kan deze boom verder groeien.

Laat ons ijver hebben voor de eer van God, ons heil en het welzijn van de Congregatie en van de naaste.

Katharina Kasper