Leven in geloften

Door te leven volgens de drie geloften geven wij antwoord op Gods Stem die ons in de navolging van Christus geroepen heeft. Het is een teken van trouw tegenover God en onze gemeenschap, tegenover de maatschappij en onszelf. De grondslag om volgens de geloften te leven vinden wij in ons doopsel. Zo willen wij op bijzondere wijze gehoor geven aan de oproep van Christus om bij hem te zijn en gezonden te worden.

In vrijwillig gekozen armoede beschouwt de zuster alles wat ze bezit en gebruikt, als een geschenk en leeft in gemeenschap van goederen. 

Door de gelofte van godgewijde maagdelijkheid is de zuster vrij en staat ze liefdevol en welwillend open voor alle mensen die een beroep op haar doen, in overgave aan God. 

In gehoorzaamheid zoeken wij Gods wil te verstaan, die ons in samenspraak met onszelf en de gemeenschap, alsook in de ontmoeting met mensen in de samenleving duidelijk wordt.

Dienstmaagd van Jezus Christus

Laten wij zo leven en streven als een ware Dienstmaagd van Christus dat moet doen, dan zullen wij gelukkig zijn in tijd en eeuwigheid.

Katharina Kasper