Intentieverklaring

Geïnspireerd door Jezus Christus, door Maria, de dienstmaagd van de Heer, en door Katharina Kasper, onze Stichteres, streven wij er naar:

Als apostolische Congregatie

Geworteld in geloof en vertrouwend op God, delen wij in de zending van Jezus Christus en zien wij moedig de uitdagingen van de toekomst tegemoet.

De goede God moge ons bezielen met zijn Geest en zijn liefde heel ons leven lang, totdat wij door alle golven en stromen heen tot de vereniging met God geraakt zijn.

Katharina Kasper