Geïnspireerd door Jezus Christus, door Maria, de dienstmaagd van de Heer, en door Katharina Kasper, onze Stichteres, streven wij er naar:

  • Volledig te beantwoorden aan onze roeping, die in het doopsel haar oorsprong heeft;
  • Open te staan voor de werking van Gods Geest;
  • In eenvoud te leven en te dienen:
  • Onze persoonlijke en gemeenschappelijke zekerheden op het spel te zetten omwille van het evangelie. 

Als apostolische Congregatie

  • werken we met en voor de armen, de kinderen, de zieken, de bejaarden en allen die staan aan de rand van de samenleving;
  • benutten we onze persoonlijke en gemeenschappelijke talenten en mogelijkheden voor de zending van de kerk in de wereld;
  • komen we op voor de rechten en de waardigheden van ieder mens;
  • zetten we ons in voor de ordening van de schepping en de vrede in de wereld.
  • Ons gelovig samen op weg zijn, het dagelijks gebed, en het leven in gemeenschap geven ons de kracht om, samen met de geassocieerden en allen die open staan voor onze opdracht, in de verschillende culturen ons dienstwerk te verrichten.

Geworteld in geloof en vertrouwend op God, delen wij in de zending van Jezus Christus en zien wij moedig de uitdagingen van de toekomst tegemoet.


"De goede God heeft de Congregatie in het leven geroepen, gesticht en haar zijn Geest geschonken, die wij ons eigen moeten maken." 

- Katharina Kasper