Hoe zijn we ontstaan

Onze Stichteres Maria Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 geboren in Duitsland in het kleine plaatsje Dernbach. Haar ouders waren eenvoudige arme mensen van het platteland. Katharina groeide op in een tijd, waarin de sociale omstandigheden zeer slecht waren. Ondanks haar zwakke gezondheid en geringe schoolkennis stond Katharina open voor de noden van haar tijd.

Gedreven door de nood der armen gaf zij zich geheel en al voor het welzijn van de naaste. Zij ontdekte dat het Gods wens was om met een groepje gelijkgezinde vrouwen een gemeenschap te vormen, die de nood in het dorpje konden lenigen.

In 1851 koos zij de naam “Arme Dienstmaagden van Jezus Christus” voor haar nieuw opgerichte Congregatie. In 1859 stuurde zij al drie zusters naar Amstenrade in Nederland voor de verpleging van de zieken. Nadat de gemeenschap de kerkelijke goedkeuring verkregen had, breidde zij zich snel uit. In 1870 telde de Congregatie al 500 zusters, In 1938 was dit getal gestegen tot 4.500.

Maria Katharina leidde haar Congregatie als generale overste met moed, toekomst georiënteerd en met grote vastberadenheid, vanaf het begin tot aan haar dood op 2 februari 1898. Op 16 april 1978 werd zij door Paus Paulus VI. In Rome zalig verklaard.Op 14 oktober 2018, is zij door Paus Franciscus in Rome heiligverklaard met zes andere personen, waaronder Paus Paulus VI.

De goede God heeft de Congregatie in het leven geroepen, gesticht en haar zijn Geest geschonken, die wij ons eigen moeten maken.

Katharina Kasper