Hoe leven wij

Wij delen met elkaar het geschenk van eenzelfde roeping en dragen samen de verantwoording voor het gemeenschapsleven en zijn ontplooiing. Ons gelovig op weg zijn, het dagelijks gebed en het samen wonen geven ons de kracht ons dienstwerk te verrichten.

Wij doen dit samen met de geassocieerden en allen die open staan voor onze opdracht, in de verschillende culturen.

Trachten wij God met nederige en edelmoedige liefde te beminnen en Hem eeuwig en altijd te dienen, en de schepsels en het geschapene omwille van God.

Katharina Kasper