Wij delen met elkaar het geschenk van eenzelfde roeping en dragen samen de verantwoording voor het gemeenschapsleven en zijn ontplooiing. Ons gelovig op weg zijn, het dagelijks gebed en het samen wonen geven ons de kracht ons dienstwerk te verrichten.

Wij doen dit samen met de geassocieerden en allen die open staan voor onze opdracht, in de verschillende culturen.

 


"Laten wij de goede God toch met grote ijver dienen. " 

- Katharina Kasper