Het Generalaat

De hoogste wetgevende macht berust bij het generaal kapittel. Het vertegenwoordigt alle leden van de congregatie en beoogt het gemeenschappelijk welzijn. Het kiest de generale overste en de generale raadszusters. 
De hoogste bestuursmacht berust bij de generale overste. Zij draagt de eindverantwoording voor de congregatie en het is haar voornaamste taak, de spiritualiteit en het charisma van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in alle leden te bevorderen. Zij wordt door de raadszusters hierbij ondersteund. Samen met de generale secretaresse en de generale econome, die benoemd worden, vormen ze het bestuur van de congregatie.

De zusters van het generalaat verblijven in verband met hun werk veel in het buitenland. Als ze thuis zijn wonen ze in Dernbach. (Dld.)

Het is groots een Arme Dienstmaagd van Jezus Christus te zijn, God te dienen door iedere gedachte elk woord en werk.

Katharina Kasper