Het bestuur

In 1936 kregen de zusters in Nederland de status van een zelfstandige provincie. Nu onze  groep erg klein is geworden. Zijn we op 3 november 2021 een  communiteit geworden.  Deze valt direct onder het Generalaat. 

Zr .Jophy Amlray
(Communiteit overste)

Zr. Maria Joseph
(Assistant en Econoom)

Trachten wij door onze roeping in alle beroepsplichten aan God te behagen, dan verkrijgen wij vrede en trust in God.

Katharina Kasper