In 1936 kregen de zusters in Nederland de status van een zelfstandige provincie. Bij het provinciaal kapittel in 2015 te Geleen herkozen de zusters het zittende bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Zr. Hermana Brand
(Proviciale Overste)


Zr. Jophy Amalraj
(Vicaresse)


Zr. Marcella Hermans
(Bestuurslid)


Zr. Maria Joseph

(Econoom)

Dat de H. Geest ieder mens verrijkt met zijn zeven gaven 

- Katharina Kasper