De agape viering is ontstaan in de eerste eeuwen van het christendom. Er zijn tal van meningen over en men wordt het er niet over eens of de agape vanaf het begin al bestaan heeft en of die al of niet gecombineerd was met de H Eucharistie. In haar beginperiode verbond de kerk de agape viering met de Eucharistische maaltijd en toonde daardoor dat zij in haar  geheel rondom Christus was verenigd door de band van liefde ( oorspronkelijk zou men eenvoudige broederlijke maaltijden  gehouden hebben ter versterking van de onderlinge band aannemelijk in de mening dat de Eucharistie en een maaltijd tonen dat de gemeenschap in haar geheel rondom Christus is verenigd door de band van de liefde en zo laat zij zich ten allen tijde aan dat teken van liefde herkennen en verheugt zij zich over de initiatieven van  anderen, barmhartigheid voor armen, zieken, caritatief werk, onderlinge hulpverlening, ook de verhoudingen binnen de aanwezigen, de onderlinge liefde en ondersteuning worden versterkt. In de Heilborn wordt maandelijks een agape viering gehouden met genodigden en zusters. De combinatie van een  Eucharistie met de versterking van de liefdesverhouding gedurende de maaltijd worden bevestigd versterkt en gefundeerd op de liefde van Christus. Wij danken God dat wij meer dan 30 jaar deze agape vieringen met leken, religieuzen mensen met zorgen, lief en leed mochten en konden delen in onze vieringen. Tevens zijn veel parochie kerken  in onze streek gesloten bij gebrek aan priesters en praktiserende gelovigen. Moge het ons gegeven zijn, deze agape vieringen nog vele malen te kunnen houden.