Agape

Huiskapelviering maandelijks in huize “ de Heilbron “

Gasten zijn:

  • mensen met verdriet
  • mensen met zorgen
  • vluchtelingen en buitenlanders  etc.

Doel:

  • Eucharistievieringen, in Eensgezindheid en saamhorigheid
  • Gods Geest waait waar Hij wil. Gods Volk onderweg.

Middel is:

  • Gastvrijheid voor elke mens
  • De bases zijn Math. 18: 20 en  Hand. 2, 46: 47
  • Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.

Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in gunst.

Op 8 december 2021 zijn we  verhuisd  naar klooster Sancta Maria , Molenstraat 44, 6161 CV in Geleen.