• Het werk van de stichting Katharina Kasper menslievende zorg is vanaf januari 2015 uitgebreid over geheel  Zuid Limburg.
  • Het internationaal programma voor spirituele en culturele uitwisseling zal plaatsvinden in Dernbach Duistland van01-31 mei 2015, 24 zusters uit alle landen zullen eraan deelnemen.
  • De bedevaart met de Tamil gemeenschap naar Banneux zal plaats vinden op 09-05-2015.
  • Het internationaal  generaal, Provinciaal en Pro- Regionaal treffen vindt dit jaar plaats in Bangalore (India) van 01-13 oktober 2015.