Op woensdag 11 mei was er een open middag in de dagopvang de “Woontuin”, georganiseerd door de voorzitster van de Zonnebloem en opgeluisterd door zang en muziek. Wij waren er met vier zusters en andere genodigden aanwezig. De Vice voorzitter van Stichting Katharina Kasper – Menslievende Zorg, Dhr. Chris Rutten heeft in zijn toespraak de doelstelling en de  werkwijze van de Stichting verteld. Andere sprekers op de middag waren o.a. personen van de zonnebloem, de gemeente, de bouwonderneming en de woningcoöperatie. Deze bood de gelegenheid ook woningen te bezichtigen. De middag werd besloten met een warme maaltijd.