Heilige Katharina Kasper

14 oktober 2018

 

Heilige Katharina Kasper; Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 geboren als het zevende kind van arme ouders in Dernbach/ Westerwoud. Opvallend was haar vroomheid, haar vast geloof en haar Godsliefde. Zij voelde zich door God geroepen.

 

De armoede van haar eigen gezin verscherpte haar blik op de sociale ontberingen van haar medemensen en wekte bij haar een vroege bereidheid om te helpen en te dienen. Vanuit haar geloof en overgave hielp ze overal waar hulp nodig was. Belangrijk was daarbij dat ze de mensen die door haar geholpen werden, God en de waarde van het geloof leerde kennen.

 

Toen er steeds meer meisjes kwamen die haar wilden helpen en zich ook in de dienst voor God en de medemens wilden inzetten, richtte ze een vereniging op. Haar doelstelling formuleerde ze in een regel die tot op de dag van vandaag nog actueel is; ?Het geloof verbreiden door voorbeeld, onderricht en gebed?.

 

In 1851 veranderde devereniging in een Congregatie. Katharina gaf deze Congregatie de Naam: ?Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.? Naar het voorbeeld van Maria, de moeder van Jezus, die de dienstmaagd des Heren wilde zijn.

 

De congregatie groeide zeer snel en verbreidde zich tijdens haar leven al in 5 landen. Bij haar overlijden op 2 februari 1898 liet zij een gemeenschap van meer dan 1.700 zusters na. Op16 april 1978 sprak Paus Paulus VI haar zalig. Met hem wordt ze op 14 oktober 2018 door Paus Franciscus te Rome heilig gesproken.

 

Op dit moment zijn de zusters in negen landen actief.

 

Gebed 

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus.

U hebt uw geliefde Zoon naar de wereld gezonden.

Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding

zijn het begin van een nieuwe schepping en

de oorsprong van de kerk.

Zoals uw Zoon en net als Maria uw moeder,

de dienstmaagd van de Heer, wist zich

Katharina Kasper geroepen de mensen te dienen.

Uw wil was de leidraad voor haar denken en handelen.

Uw geest gaf haar in de tekenen van de tijd en in het

gebed oriŽntatie en ondersteuning.

Help ons de mensen te dienen zoals U dat wilt en

daarin uw eer te zoeken en onze opdracht te vervullen.

Daarom vragen wij, door Christus onze heer en meester.

Amen

 

God zal eenieder belonen met zijn tegenwoordigheid en vrede

die de wereld niet geven, maar ook niet nemen kan.

Hij schenkt ons zijn zegen. (MMK, brief 80)

 

Wij moeten veel bidden?. dat de heilige Geest iedereen en allen verlicht,

geleidt en bestuurt, zodat zijn heilige wil in alles en overal moge geschieden.

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn. (MMK, brief 16 dec. 1887)

 

In al ons doen en laten moeten we tonen dat onze roeping bovennatuurlijk is.

Net zo bovennatuurlijk moet ook ons leven zijn. (MMK, brief niet gedateerd)

 

Lieve Moeder Maria, wij bidden, U schenk ons Uw moederlijke zegen,

ga met ons door het leven en laat niemand in de steek

totdat U haar ziet in de hemel. (MMK, brief, dec.1883)

 

Als wij niets anders zoeken dan Gods heilige wil te vervullen en Hem

altijd te dienen, dan zijn wij gelukkig en tevreden. (MMK, brief 21)